Hållbarhet i byggbranschen

Viktiga byggstenar i ett hållbart samhälle för framtiden

Vår produktion är uppbyggd för minimal miljöpåverkan. Oavsett vilken färg väggarna på ert byggprojekt kommer att få så ser vi till att de alltid är gröna produkter. Vi väljer råmaterial efter minsta miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

Våra ytterväggar görs exempelvis i stål och trä, det sistnämnda är en hållbar och förnybar råvara som vi har gott om i Sverige.

När det är dags att leverera byggelementen så ser vi till att använda så få transportbilar som möjligt. Detta gör vi genom att maximera antalet lätta väggelement på varje transport.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
KMA

För att tillgodose våra interna och externa krav har vi på Flens Byggelement AB valt att certifiera vår verksamhet enligt ISO 9001 och ISO 14001. Allt KMA-Arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) är integrerat i vårt dagliga arbete och beskrivs i företagets ledningssystem. Grunden i KMA-arbetet ligger i att arbeta systematiskt för att minska risken för att fel uppstår, värna om miljön, förebygga ohälsa och skador p.g.a. arbetet samt skapa förutsättningar för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Kvalitet

Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Regelbundna kontakter med kunder och leverantörer, ständig förbättring hos vår personal skall garantera Flens Byggelement AB’s åtagande när det gäller kvalitet. Nöjda kunder skapar de bästa referenserna för fortsatt verksamhet. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Miljö

Vårt miljöarbete är utformat för en hållbar utveckling av miljön, människor och samhället. Vi strävar efter ständig förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser. Med hjälp av klimatdeklarationer kan vi mäta våra utsläpp och ständigt arbeta för att minimera vårt klimatavtryck. 

Arbetsmiljö

I vårt arbetsmiljöarbete ska vi alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro och ohälsa. I vår verksamhet ingår arbetsmiljön som en naturlig del och ska leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser hanteras dagligen i vårt avvikelsesystem och förslag tas fram till förändring av arbetssätt.

Läs hela vår kvalitetspolicy här
Läs hela vår miljöpolicy här

Ett långsiktigt val 

Vi vill vara ett långsiktigt val för miljö och kunder – vi eftersträvar därför inte marknadens lägsta priser, utan marknadens bästa produkt till rätt pris. Våra byggelement ska hålla under en lång tid – och vara en del av framtidens infrastruktur.

Våra produkter klär morgondagens bostadshus, skolor och vårdhem i hela Skandinavien. Vi bygger för framtiden och strävar efter hållbarhet i byggbranschen!

Viktiga byggstenar FÖR hållbarHET INOM BYGGBRANSCHEN

När vi på Flens Byggelement säger att vi bygger framtiden så menar vi det.

Vi jobbar brett med att se till att våra byggelement är hållbara och av hög kvalitet. Hållbarhet genomsyrar hela vår produktionskedja – från att utbilda personal, investera i effektiva maskiner, minimera spill och källsortera till att leverera en klar produkt.

I våra årliga genomgångar mäter vi personal- och kundnöjdhet, vilket vi använder som utgångspunkt till ständiga förbättringar. Parallellt med detta sker dagliga egenkontroller, uppföljningar och mätningar så att vi säkerställer att vi arbetar rätt och riktigt. 

PRATA PREFAB MED OSS

ISO-9001 / ISO14001 CERTIFIKAT

Flens Byggelement är certifierat enligt ISO9001 samt ISO14001, vilket vi anser är en självklarhet för seriöst och långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.

Med certifikaten sker regelbundna revisioner, vilket innebär att vi ständigt behöver säkerställa och jobba för att leverera rätt kvalité och bemöta våra kunders förväntningar. Revisionerna genomförs av Qvalify som har både kunskap och insikter om verksamheten.

Läs mer om kraven kring:
ISO 9001 – certifiering av ledningssystem för kvalitet
ISO 14001 – certifiering av ledningssystem för miljö“Vår värdegrund, tillika värdeord, bygger på Flexibilitet, Långsiktighet, Effektivitet och Nytänkande, vilket vi bevisar genom vår långa närvaro och utveckling av prefabricering till byggmarknaden i Skandinavien.”

 

Daniel Lantz, VD Flens Byggelement

Kontakta

Daniel Lantz

VD

daniel.lantz@fbelement.se 0734-145971
Maila mig