Hållbarhet i byggbranschen

Viktiga byggstenar i ett hållbart samhälle för framtiden

Vår produktion är uppbyggd för minimal miljöpåverkan. Oavsett vilken färg väggarna på ert byggprojekt kommer att få så ser vi till att de alltid är gröna produkter. Vi väljer råmaterial efter minsta miljöpåverkan så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

Våra ytterväggar görs exempelvis i stål och trä, det sistnämnda är en hållbar och förnybar råvara som vi har gott om i Sverige.

När det är dags att leverera byggelementen så ser vi till att använda så få transportbilar som möjligt. Detta gör vi genom att maximera antalet lätta väggelement på varje transport.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
KMA

Vi vill förknippas med hög kvalitet, tydlig kommunikation och ett gott samarbete – både för personal och kunder. Därför har vi utvecklat en intern plattform med allt som våra medarbetare behöver veta om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Instruktioner, checklistor och styrda dokument hjälper oss i det dagliga arbetet oavsett om man arbetar på kontoret eller i produktionen. Allt synkroniserar med våra interna processer som startar vid första kundmötet och avslutas med levererad produkt.

Ett långsiktigt val 

Vi vill vara ett långsiktigt val för miljö och kunder – vi eftersträvar därför inte marknadens lägsta priser, utan marknadens bästa produkt till rätt pris. Våra byggelement ska hålla under en lång tid – och vara en del av framtidens infrastruktur.

Våra produkter klär morgondagens bostadshus, skolor och vårdhem i hela Skandinavien. Vi bygger för framtiden och strävar efter hållbarhet i byggbranschen!

Viktiga byggstenar FÖR hållbarHET INOM BYGGBRANSCHEN

När vi på Flens Byggelement säger att vi bygger framtiden så menar vi det.

Vi jobbar brett med att se till att våra byggelement är hållbara och av hög kvalitet. Hållbarhet genomsyrar hela vår produktionskedja – från att utbilda personal, investera i effektiva maskiner, minimera spill och källsortera till att leverera en klar produkt.

I våra årliga genomgångar mäter vi personal- och kundnöjdhet, vilket vi använder som utgångspunkt till ständiga förbättringar. Parallellt med detta sker dagliga egenkontroller, uppföljningar och mätningar så att vi säkerställer att vi arbetar rätt och riktigt. 

PRATA PREFAB MED OSS

ISO-9001 CERTIFIKAT

Flens Byggelement är certifierat enligt ISO9001, vilket vi anser är en självklarhet för seriöst och långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.

Med certifikatet ISO-9001 sker regelbundna revisioner, vilket innebär att vi ständigt behöver säkerställa och jobba för att leverera rätt kvalité och bemöta våra kunders förväntningar. Revisionerna genomförs av Qvalify som har både kunskap och insikter om verksamheten.

“Vår värdegrund, tillika värdeord, bygger på Flexibilitet, Långsiktighet, Effektivitet och Nytänkande, vilket vi bevisar genom vår långa närvaro och utveckling av prefabricering till byggmarknaden i Skandinavien.”

 

Daniel Lantz, VD Flens Byggelement

Kontakta

Daniel Lantz

VD

daniel.lantz@fbelement.se 0734-145971
Maila mig