Flens Byggelement AB erhåller certifikat enligt ISO14001

En ny milstolpe i bolagets utveckling har uppnåtts!

Vi är stolta över att kunna meddela att Flens Byggelement AB nu även är certifierade enligt ISO 14001.

Detta certifikat är en bekräftelse på vårt åtagande för miljöansvar och hållbarhet. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar framtid och att dela våra framsteg med våra samarbetspartners och kunder där vi kommer att fortsätta att utforska och implementera innovativa lösningar för att minska vår påverkan och fortsätta bidra positivt till miljön.

Flens Byggelement AB har genom att certifiera sig för ISO 14001 implementerat effektiva ledningssystem och processer för att övervaka, mäta och minska vår miljöpåverkan. Detta inkluderar ansvarsfull resurshantering, minskad avfallshantering och en övergripande minimering av vårt ekologiska fotavtryck.

Genom att uppfylla kraven enligt ledningssystem för ISO 9001 och ISO 14001-standarden visar vi att vi arbetar med verksamhetsstyrda processer gällande kvalitet, hållbarhet och miljö genom hela vår verksamhet.

Vi har lyssnat på våra kunder för att uppfylla marknadens krav för att fortsatt vara ledande inom vår marknad.

Att erhålla ISO 14001-certifikat visar att vi tar strävan efter hållbar utveckling på allvar.

// Rickard Segh VD Flens Byggelement AB

Här kan du ladda hem vårt certifikat för ISO 9001 samt ISO 14001