Flens Byggelement breddar användningsområdena för prefabricerade tak

Flens Byggelement har nyligen undertecknat en betydande affär med Implenia som visar på nya användningsområden för prefabricerade byggelement. I en tid där byggbranschen har påverkats av ekonomisk osäkerhet visar bolaget på flexibilitet och nya affärsmöjligheter.

Flens Byggelement ställer om för att möta utmaningarna i den rådande lågkonjunkturen och säkerställa ett starkt och hållbart företag i framtiden. Nyligen undertecknade bolaget en betydande affär som öppnar upp nya och spännande marknadsområden för deras produkter.

Affären omfattar taket till Varbergs nya station inom Varbergs tunnelprojekt, där Trafikverket är byggherre. Perrongtak inklusive tak till trapporna omfattar cirka 1 500 m2 och en omsättning på 3,5-4 msek. Flens Byggelement har länge levererat kvalitativa takelement till olika typer av byggprojekt. Att leverera prefabricerade tak till Trafikverket och för en utomhusmiljö är en ny och lovande riktning. En betydande fördel med prefabricerade tak är den snabba monteringstiden, vilket innebär en konkurrensfördel gentemot platsbyggda tak. Detta öppnar nya möjligheter för Flens Byggelement inom segmentet för yttertak.

Visionsbild över hur stationen i Varberg kommer att se ut.
Varbergs nya station. Bild: 10A och Visulent.

 

”Trots den rådande konjunkturen som byggbranschen står inför ser vi positivt på framtiden, säger Rickard Segh,” VD på Flens Byggelement.

”Vi strävar alltid efter att anpassa oss efter våra kunders önskemål. I det här fallet har det öppnat upp för ett helt nytt marknadsområde vilket blir en strategiskt viktig utveckling,” fortsätter Segh.

Bolaget är fast beslutet att upprätthålla sin ledande position på marknaden och ser fram emot att bidra till framtida byggprojekt.

”Vi kommer att fortsätta fokusera på kvalitet, innovation och kundnöjdhet för att säkerställa vår långsiktiga framgång,” avslutar Segh.

Visionsbild av hur stationen i Varberg kommer att se ut med Flens Byggelements prefabricerade tak.
Varbergs nya station. Bild: 10A och Visulent