Hos Flens Byggelement väljer du alltid klimat fokuserat

Hållbarhet i byggbranschen

Hårda, men viktiga krav

Det blir viktigare och viktigare för byggbranschen i allmänhet att öka sin krav på det ekologiska fotavtryck varje företag utgör. Kraven kommer främst från kunderna som i många fall är villiga att betala mer för att uppnå en bättre. Det leder till en ökad förståelse för många i branschen när man inser vikten världens miljöarbete faktiskt innehar. Men det är fortfarande inte helt tydligt hur duktiga alla verkligen är på att ta sitt ansvar, trots många fina budord.

Välj ekologiskt du också

Detta förutsätter dels att kunden gör sitt jobb när de väljer partners, att se över företagets klimatpåverkan och ser över inte bara priset utan priset i hänsyn till miljöavtrycket. Dels är det företagets ansvar att ge riktig information.  Ibland lönar det sig inte att välja det som svart på vitt ser ut att vara det billigaste alternativet. Speciellt inte om man vill se en hållbar utveckling, även inom byggbranschen.

Idag uppmanar vi alla att välja ekologiskt i matbutiken, varför inte göra det inom byggbranschen också?

Aktuell hållbarhet hos Flens Byggelement

Aktuell hållbarhet spelar en stor roll för Flens Byggelement och vår företagskultur. I en värld där byggbranschen innehar en relativt stor del av miljöpåverkan, är det viktigt för oss att minimera de siffrorna i den mån vi möjligen kan. Att anpassa oss efter världens resurser är för oss en självklarhet, där det även är viktigt för oss att hålla oss uppdaterade i den dagliga utvecklingen, i såväl miljöaspekter som i den teknologiska. Att implementera hållbar utveckling är något vi länge arbetat med och som vi lägger stor vikt vid att upprätthålla. 

Vår ambition är att fullfölja varenda del i vår process som vi tror att vi kan förbättra, och på så sätt skapa klimatanpassade arbetssätt för att skona vår och planetens framtid i den utsträckning vi kan.

KMA – kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö – tre områden och grundstenar som är mycket viktiga för oss och som vi tar stor hänsyn till.

Kvalité innebär hållbarhet för oss. Vi strävar efter långsiktiga samarbetspartners vilket stödjer vår idé av våra kvalitetsmål. Arbetets utgångspunkt ligger i långsiktiga kundrelationer med god anpassningsförmåga för kunders skiftande behov och önskemål. Personalen är yrkeskunnig och utbildad för att möta kundens kvalitetskrav. Vi investerar gärna i goda maskiner och produktionsutrustning för att nå bästa kvalitetsnivå på de produkter vi producerar. Arbetar man för hållbar kvalité arbetar man även med ett långsiktigt miljöperspektiv.

För att uppnå miljö, har vi sett till att verksamhetens produktion är uppbyggd för minimal miljöpåverkan. Nya, fräscha lokaler med fokus på hänsyn för det grundläggande för att motverka klimatpåverkan.

Att inneha en god arbetsmiljö är viktigt i flera aspekter. Det hindrar tillbud och olyckor, ökar delaktighet och möjlighet att själv förbättra arbetet. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktig för oss, för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. De risker som upptäcks skall dokumenteras, hanteras och åtgärdas enligt rutin.

Kartläggning av Flens Byggelements klimatpåverkan

Vi har alltid lagt stor vikt vid att hålla en sådan låg klimatpåverkan som möjligt. Därför gör vi med jämna mellanrum grundliga kartläggningar av vår process för att upprätthålla det vi vill och lovar. I en analys från vår senaste kartläggning kunde vi se ett resultat att vår kärnverksamhet innehar en mycket liten del för den betydande miljöpåverkan i sin helhet. Utifrån en bedömning av de betydande miljöaspekterna kan vi enkelt identifiera var vi skulle behöva lägga mer vikt, om behovet för det skulle uppstå. Dagens resultat av vår kartering gör oss mycket glada och framför allt stolta i och med vår miljöorienterade tankeverksamhet. Detta är ett resultat som vi eftersträvar att bibehålla i framtiden och som vi kontinuerligt kommer att se över.

Riktlinjer för hela företaget att ta del av

Hos Flens Byggelement går vi efter välvalda instruktioner, checklistor och andra styrda dokument för att i det dagliga arbetet se till att man håller sig till den avsatta värdegrund gällande hållbarhet och miljöpåverkan. Detta förenklar det vardagliga arbetet att upprätthålla riktlinjerna för vad som gäller på vår arbetsplats. Varje medarbetare är väl införstådda med de klimat fokuserade tankegångar och mål, och är något vi är noga med att se till att alla följer.

Detta appliceras oavsett om man arbetar på kontoret eller i produktionen. Allt synkroniserar med våra interna processer som startar vid första kundmötet och avslutas med levererad produkt. Där alla steg i processen är lika viktiga. Vi har en välutvecklad intern plattform för alla våra medarbetare att ta del av om Flens Byggelement grundtankar om kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Några av Flens Byggelements grundtankarna om hållbarhet på byggparken:

▪️Råmaterial väljs efter minsta miljöpåverkan i den främsta möjlighet, men utan att försvaga kvalité, praktiska lösningar och ekonomiskt rimlighet. Vi använder oss exempelvis enbart av stål och trä. Två goda komponenter för väggelement, varav trä som är ett förnybart material som det finns gott om i Sverige.

▪️Strävan mot minimalt spill vid byggnation. Det är troligen omöjligt att uppnå noll procent i spill, därför ser vi istället till att hålla siffran så lågt som möjligt. Vår produktion är designad för en minimal miljöpåverkan. Det är något vi värnar gott om, såväl ser till att förnya allt eftersom behovet av uppdatering av maskiner krävs.

▪️Källsorterar av det avfall som förekommer. Hos Flens Byggelement kan du räkna med att allt avfall källsorteras på korrekt tillvägagångssätt. En daglig och betydande strävan för att minska miljöpåverkan.

▪️Arbetsmiljösynpunkter och BASTA beaktas vid inköp av förbrukningsmaterial och övrig utrustning. Våra materialval är alltid trygga och giftfria, en central del för oss som företag.

▪️Transport miljöpåverkan reduceras av vår genomtänkta leveransprocess. Tack vare vår anpassning av våra byggnationer och leveranser, ser vi alltid till att så få transportbilar som möjligt användas vid varje leverans. Detta gör vi bland annat genom att maximera antalet lätta väggelement på varje transport, vilket inte bara gynnar miljön utan även kund då leveranstiden även reduceras. 

“Vår värdegrund, tillika värdeord, bygger på Flexibilitet, Långsiktighet, Effektivitet och Nytänkande, vilket vi bevisar genom vår långa närvaro och utveckling av prefabricering till byggmarknaden i Skandinavien.”  – Daniel Lantz, VD Flens Byggelement

För oss är det viktigt att vara ett återkommande val för våra kunder. Vi vill vara ett långsiktigt alternativ för miljö och kunder. Detta gör att vi inte eftersträvar marknadens lägsta priser, utan marknadens bästa produkt till rätt pris. Ett resonemang värt att se över nästa gång du ska välja byggelement.

Så nästa gång du väljer Flens Byggelement, väljer du också hållbarhet framtidstänkande. Byggelement för miljön och för framtiden!