Hållbart byggande med lätta takelement

Flens Byggelement samarbete med Metsä

 

För att byggbranschen ska bli mer hållbar krävs det att vi bygger mer i trä. Trä är nämligen det enda förnybara byggmaterialet som dessutom binder kol. Trots det använder byggbranschen idag framför allt stål och betong, som till skillnad mot trä påverkar klimatet negativt.

Flens byggelement grundades 2008 och levererar idag byggelement i trä till hela Skandinavien. Företaget bygger prefabricerade träelement i sin 12 000 kvadratmeter stora fabrik i Flen, cirka 10 mil söder om Stockholm. Rickard Brännman är projektledare på Flens Byggelement och han ser flera anledningar till att branschen borde bygga mer i trä.

– Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det är ett oändligt material som är bra för klimatet och eftersom stål och betong har varit stora delar i materialåtgången i byggnationen i Sverige så behöver vi titta på mer förnybara alternativ om vi ska klara de klimatutmaningar vi står inför, säger han.

Prefabricerade träprodukter effektiviserar byggbranschen

Flens Byggelement har ett stort fokus på att förenkla och effektivisera byggprocessen och där menar Rickard Brännman att prefabricerade träelement är en del av lösningen.

– Att bygga i trä ger oss en stor flexibilitet i de produkter som vi levererar till byggmarknaden då vi kan göra det mer kundanpassat och vara väldigt lösningsorienterade till våra kunder, säger han.

Genom att bygga mer prefabricerat kan Flens Byggelements kunder få större kontroll och bättre kvalitet på produkterna samtidigt som processerna effektiviseras. Om man bygger på plats kan byggarbetarna behöva lägga mer än hälften av sin arbetstid på saker som inte är kopplade till själva byggandet. Det kan handla om att rätta till fel som uppdagas när det redan byggts.

– Den typen av fel och ineffektivitet kan förhindras om man bygger med prefabricerade element, som tillverkas inomhus i en miljö som går att kontrollera, till skillnad från att göra det utomhus på byggarbetsplatsen, säger Rickard Brännman.

Kerto LVL bidrar med unika egenskaper

Metsä Wood levererar sina Kerto LVL-produkter till Flens Byggelement. Kerto LVL är en industriellt bearbetad produkt där man limmar ihop flera lager av tre millimeter tjock fanér och får en produkt som är lätt, går snabbt att bygga med och som är hållbar för klimatet. Genom att arbeta med Kerto LVL, som används i allt från nybyggnationer, renoveringar och reparationer, kan Flens Byggelement möta kundernas behov.

– Det efterfrågas ofta specifika egenskaper såsom långa spännvidder, låga u-värden, en låg nedböjning och där gör Kerto LVL ett mycket bra jobb, säger Rickard Brännman.

Långa spännvidder och Kerto LVLs vridstyvhet gör att det går åt mindre mängd trä än om man skulle välja andra träprodukter. Kerto LVLs låga vikt gör dessutom att transporterna till byggarbetsplatsen blir lättare än om de skulle tillverka elementen med andra träprodukter, vilket är bättre för klimatet.

– Dessutom levereras Kerto LVL-elementen i rätt montageordning på lastbilen så att byggföretaget direkt kan kroka i och lyfta det översta elementet på plats och sen ligger nästa element på tur, redo att monteras, säger han.

Skanska bygger LSS-boende med Kerto LVL

Flens Byggelement levererar Kerto LVL-baserade takelement, mellanbjälklag och bärande väggar till de stora riksbyggarna i Sverige och när den multinationella byggkoncernen Skanska skulle bygga ett nytt LSS-boende norr om Södertälje valde man att bygga med prefabricerade träelement där takelementen byggdes med Kerto LVL-produkter.

– Det var ett projekt som gick otroligt bra och de Kerto LVL-baserade takelementen hade en suverän passform, säger Ove Rinnbäck, arbetsledare på Skanska Hus.

De prefabricerade elementen gjorde byggprocessen mer effektiv och med takelementen på plats hade man en tät byggnad snabbt. Dessutom var Ove Rinnbäck väldigt nöjd med samarbetet mellan Skanska och Flens Byggelement, där han framhåller lyhördheten hos Flens Byggelement.

– Vi har fått ett oerhört bra gehör från marknaden på våra Kerto LVL-element och allt fler efterfrågar prefabricerade produkter, säger Rickard Brännman.

Enligt Ove Rinnbäck på Skanska Hus går prefabricerade träprodukter i linje med Skanskas syn på hållbarhet. 

– Vi ser positivt på att bygga mer i trä och det är steg i rätt riktning för att vi ska bli klimatneutrala, säger han.

Flens Byggelement planerar utökad produktion

– Det gör att vi kommer kunna öka vår produktionskapacitet markant och på ett bättre och smidigare sätt tillgodose den efterfrågan som finns på marknaden, säger Rickard Brännman.

Håkan Arnebrant är Business Development Manager på Metsä Wood och han ser ljust på samarbetet med Flens byggelement.

– Vi har en väldigt god dialog och ett bra samarbete med Flens byggelement där vi tillsammans hittar affärsmöjligheter som dessutom leder till att fler kan bygga snabbare och mer hållbart genom att använda prefabricerade Kerto LVL-baserade träelement, säger han.